آلیاژهای کاربید تنگستن

محصول استاندارد دانلود فایل
CARBO F Durit MF 21-GF-65-GZ دانلود PDF
CARBO F Durit Ni MF 21-GF-55-CGTZ دانلود PDF