کربوولد در تولید الکترودهای جوشکاری پر آلیاژ، مفتول های توپودری و آلیاژهای خاص بسیار تخصص دارد. با بکارگیری تمامی اطلاعات تحقیقات و توسعه، به سمتی می رویم که از مراحل اضافی و غیر ضروری تولید اجتناب کنیم.

برنامه عمده تولید ما در کنار مقدار زیادی از آلیاژهای مخصوص، الکترودهای روکش دار برای مواد زیر است:
فولادهای کم آلیاژ و غیر آلیاژی
فولادهای دما پایین
فولادهای مقاوم به حرارت
ترکیبات فریتی-آستنیتی
نیکل و آلیاژهای آن
آلومینیوم و آلیاژهای آن
فولادهای ابزار
فولادهای دانه ریز و استحکام بالا
فولادهای مقاوم به خزش
فولادهای زنگ نزن
چدن ها
مس و آلیاژهای آن
جوشکاری تعمیراتی

مفتول های توپودری از سال 2003 برای کاربردهای زیر تولید می شوند:
جوشکاری آستنیتی و سختکاری
سختکاری مقاوم به سایش
جوشکاری مقاوم به ضربه
جوشکاری فولاد ابزار
جوشکاری تنگستن کارباید

این محصولات در موارد زیر استفاده می شوند:
ساخت فلزات کم آلیاژ، پر آلیاژ و غیر آهنی برای کاربردهای عمده در صنایع فولادی، کشتی سازی، ماشین سازی، صنایع شیمیایی و صنایع موتورسازی. تعمیر و نگهداری جهت پیشگیری از سایش در جایی که سایش از طریق خردگی، فرسایش، کاویتاسیون، ضربه، اصطکاک، و خستگی دمایی رخ می دهد.